Repertoár

Krakovany

tance:

 - Čardáš
 - Pri Muzike
 - Frajerenki Štiri
 - Prekárački
  - Šečkár
 - Vareškoví

 - Cepíkoví

 - Širákoví

pásma:
   - Svadba
   - Pri muzike
   - Žatva
   - Pracovné pásmo

Myjava III.


Trenčín

 - Dievčenskí

 - Zasadeu som čerešenku

 - Lašung Frišká zo Soblahova