Krakovany

Spravidla v piatok od 19:00.
Kultúrny dom Krakovany (v prípade prenájmu kultúrneho domu v ZŠ Krakovany)