Krakovany - Základná škola, telocvičňa

Krakovany - Kultúrny dom

Spravidla v piatok od 19:00.
Počas zimných mesiacov a počas obsadenosti KD.

Spravidla v piatok od 19:00.
Počas obdobia od jari do jesene (mimo vykurovacieho obdobia).