Krakovany

Spravidla v piatok od 19:00.
Telocvičňa Základnej školy v Krakovanoch.