História súboru

Folklórny súbor Lusk Krakovany vznikol podľa zápisu v súborovej kronike v novembri 1990 pri miestnom osvetovom stredisku Krakovany. V súčasnosti je už samotným občianskym združením. V úvode pracoval pod vedením manželov Evky a Michala Sedlákových. Hudobne súbor doprevádza hudobná skupina Borovienka. Nové choreografie vytvárajú Jarmila Kubranová a Zuzana Snohová. Aktuálnym vedúcim súboru je Michal Sedlák. Súbor navštevujú mladí ľudia vo veku od 13 do 35 rokov, jeho základňu tvorí okolo dvadsať tanečníkov.
Súbor každoročne účinkuje na Folklórnych slávnostiach v Krakovanoch. Medzi najväčšie úspechy patrí účinkovanie na Myjavských slávnostiach v rokoch 1993 a 1999 a taktiež na Folklórnom festivale ,,Východná v roku 1994. Samozrejme absolvoval viac vystúpení v zahraničí, napr. v Belgicku, Holandsku,
Nórsku, viackrát v Chorvátsku a v septembri roku 2006 prezentoval svoje tance a spevy v Srbsku v slovenkom mestečku Padina pri príležitosti 200.výročia jeho založenia.
V posledných rokoch sa Folklórny súbor zúčastňuje aj regionálnych súťaží,  na ktorých prezentuje Folklór zo svojho regiónu.