od roku 1990

Pár slov na úvod

Folklórny súbor Lusk Krakovany spracováva a interpretuje najme folklór z obce Krakovany a jej najbližšieho okolia Ostrov, Vrbové, ale v jeho repertoári sú aj tance z Myjavského a Trenčianskeho regiónu.

Súbor prezentuje tance najme v mierne štylizovanej podobe, ale vo svojich pásmach znázorňuje aj prácu. Súbor sa snaží o to, aby sa kultúrne dedičstvo obce Krakovany zachovalo a aby sa na krásne piesne a tance z našej oblasti nikdy nezabudlo.

Ku kultúrnemu životu v dedine prispieva aj dodržiavaním zvykov na výročné sviatky, ako je Veľká noc alebo Fašiangy.